Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, SODAC LAW tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince sizin tarafınıza sunulan bir bilgilendirme niteliği taşır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

SODAC LAW, hukuki hizmetler sunmak ve iş süreçlerini yürütmek için kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • İş ilişkilerini yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemeleri yerine getirmek,
 • İş süreçlerini yönetmek ve geliştirmek.
 1. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

SODAC LAW, kişisel verilerinizi işlemek için KVKK’da belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır. Bu sebepler arasında sözleşme performansı, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerin korunması gibi nedenler bulunmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabilir

Kişisel verileriniz, yasal gereklilikler veya hizmet sunulan alanlarla ilgili olarak, yasal merciler, kamu kurumları veya işbirliği yapılan üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Veriler, hukuki ve iş süreçlerinin gerektirdiği şekilde aktarılacaktır.

 1. Kişisel Veri Güvenliği

SODAC LAW, kişisel verilerinizi güvende tutmak için gerekli önlemleri alır. Verilerin güvenliği ve gizliliği önemsenir ve bu yönde gerekli teknik ve idari tedbirler alınır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

KVKK ile ilgili haklarınızı kullanmak isterseniz, SODAC LAW ile iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, SODAC LAW’ın (bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır) web sitesi ve hizmetleri (bundan sonra “hizmet” olarak anılacaktır) kullanıcılarının gizliliğini koruma taahhüdünü açıklar. Bu politika, web sitemizi ve hizmetlerimizi ziyaret eden kullanıcılar için geçerlidir.

Toplanan Bilgiler

Şirket, web sitesi ve hizmetlerin kullanımı sırasında çeşitli bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler şunları içerebilir:

 • İsim, e-posta adresi ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgiler, kullanıcının isteğine bağlı olarak sağlanabilir.
 • Kullanıcıların web sitemizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandıkları hakkında bilgiler, oturum kayıtları ve diğer izleme teknolojileri kullanılarak toplanabilir.
 • İnternet tarayıcısı, işletim sistemi ve benzeri teknik bilgiler, kullanıcıların cihazlarından otomatik olarak toplanabilir.

Bilgilerin Kullanımı

Şirket, toplanan bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Kullanıcıların talep ettiği hizmetleri sunmak ve sağlamak,
 • Kullanıcılarla iletişim kurmak, soruları yanıtlamak ve bilgilendirmeler göndermek,
 • Web sitesi ve hizmetlerin işleyişini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Şirket, kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacak ve satmayacaktır. Ancak, yasal gereklilikler ve işbirliği gereklilikleri çerçevesinde bilgilerin paylaşılması gerekebilir.

Güvenlik

Şirket, toplanan bilgileri korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ancak, internet üzerinden iletişimin kesin olarak güvende olmadığını unutmayın.

Çerezler

Web sitemiz, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve izlemek için çerezleri kullanabilir. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımını kontrol edebilirler.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu gizlilik politikası, şirket tarafından gerekli görüldüğü zaman güncellenebilir. Güncellemeler web sitemizde yayınlandığında yürürlüğe girecektir.

İletişim

Bu gizlilik politikası veya kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize info@sodaclaw.com adresinden ulaşın.

Uyarı

Bu site, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Kurallarına tabidir. Sitenin kendisi, logosu ve içeriği reklam, iş geliştirme veya benzeri amaçlarla kullanılamaz. Bu web sitesine bağlantı oluşturmak yasaktır.

Web sitemizde yer alan bilgiler hukuki görüş veya tavsiye içermemektedir. Büromuz, bu sitede yer alan bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılarak alınan kararlardan sorumlu tutulamaz.

Web sitemiz ve sitede yer alan bilgiler, hukuki görüş sunma veya avukatlık ilişkisi kurma daveti veya önerisi değildir. Bu site aracılığıyla SODAC LAW ile iletişim kurma, hukuki hizmet talebinde bulunma veya hukuki işlem talimatı verme, tarafımızca açıkça kabul edilmedikçe SODAC LAW ile avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. SODAC LAW’ın herhangi bir işi kabul etmesi, öncelikle mevcut müvekkillerimiz ve işlerimiz ile herhangi bir çıkar çatışması olmaması koşuluyla gerçekleşmelidir.

Sitemizde yer alan yasal metinler, İngilizce çeviriler, makaleler, sıkça sorulan sorular ve cevaplar ile site tasarımında kullanılan metinler ile site içeriğinin tüm telif ve kullanma hakları SODAC LAW’a aittir