Hizmetlerimiz

Genç ve Dinamik Yaklaşım

Genç ve dinamik ekibimiz, sadece bir hukuk bürosu olmanın ötesine geçerek, uzun vadeli bir güven ortağı haline geliyor.

Çözüm Odaklı Danışmanlık

Her bir müşterimize özel çözümler sunarak, kriz yönetiminden uyuşmazlık çözümüne kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyoruz.

Çeşitli Hukuki Hizmetler

Ticari hukuktan kurumsal işlemlere, anlaşmazlık çözümünden istihdam hukukuna kadar geniş bir hukuki hizmet yelpazesi sunuyoruz.

Müşterilerimize en güncel ve etkili hukuki çözümleri sunuyoruz

Kriz Yönetimi ve Çözümü

Sodac Law olarak, müşterilerimize hukuki tavsiye ve kriz yönetimi desteği sağlamaktayız. Çok disiplinli uzmanlık gerektiren durumlarda, gerekli uzman ekipleri bir araya getirip konuşlandırıyor, yanıt sürecini proje yönetimiyle yürütüyor ve olayın başından sonuna kadar Müvekkillerimizin yanında yer almayı amaçlıyoruz. Sodac Law hukuki tavsiyelerin yanı sıra operasyonel çözümler sunar.


 1. Büyük Olay Kriz Yanıtı: Acil durumlara hızlı ve etkili müdahale.
 2. Savaş, Terörizm ve Siyasi Risk: Güvenlik tehditlerine karşı koruma ve danışmanlık.
 3. İnsan ve Mülk Tutuklamaları ve Gözaltıları: Yasal hakların korunması ve serbest bırakılma süreçlerinde destek.
 4. Kaçırma, Korsanlık, Adam Kaçırma ve Şantaj: Güvenli çözümler ve müzakere destekleri.
 5. Fidye Ödemeleri: Fonlama, lojistik ve uyumluluk konularında rehberlik.
 6. Kötü Niyetli Riskler: Tehditlerin azaltılması ve yönetimi.
 7. Uyuşturucu Yakalamaları ve Kaçakçılığı: Uyuşturucu ile ilgili suçlamaların savunulması ve ceza hukuku danışmanlığı.
 8. Sabotaj, Blokaj ve Sivil Karışıklık: İşletmelerin ve bireylerin korunması.
 9. Tahliye: Acil durumlar için tahliye planlaması ve yürütülmesi.
 10. Yasadışı Öldürme ve Aktif Silahlı Saldırgan: Adli ve ceza hukuku süreçlerinde temsil.
 11. El Koyma ve Kamulaştırma: Mülkiyet haklarının korunması ve itiraz süreçleri.
 12. Varlık Kurtarma: Kayıp veya çalıntı varlıkların geri kazanılması.
 13. Özel Projeler: Özel ve karmaşık durumlar için özelleştirilmiş hukuki çözümler.
 14. İtibar Yönetimi: İtibarın korunması ve kriz durumlarında iletişim desteği.
Ticari
 1. Denizcilik Ticari Anlaşmaları: Liman kullanımı, nakliye ve taşımacılık anlaşmaları gibi denizcilikle ilgili ticari sözleşmeler.
 2. Denizcilik Fikri Mülkiyeti ve Marka Koruma: Denizcilik sektöründe kullanılan özgün teknoloji, tasarım ve markaların korunması.
 3. Denizcilik Ortak Girişimleri: Liman işletmeciliği, gemi inşa ve işletme ortaklıkları gibi denizcilikle ilgili ortak girişim anlaşmaları.
 4. Denizcilikte Dış Kaynak Kullanımı: Gemi inşa, bakım ve onarım hizmetleri gibi dış kaynakları kullanma anlaşmaları.
 5. Denizcilik E-Ticaret: Denizcilikle ilgili e-ticaret platformları ve çevrimiçi hizmetler.
 6. Denizcilik Tedariki: Gemi inşa malzemeleri, ekipman ve hizmetlerinin tedariki.
 7. Denizcilik Teknolojisi, Medya ve Telekomünikasyon: Denizcilikle ilgili teknoloji çözümleri, iletişim sistemleri ve medya hizmetleri.
 8. Denizcilikte Veri Gizliliği: Denizcilik sektöründe veri koruma ve gizlilik yönetimi.
 9. Denizcilik Acente ve Dağıtım Anlaşmaları: Gemi acenteliği ve lojistik hizmetleri anlaşmaları.
 10. Denizcilik Lojistiği: Deniz yolu ile taşımacılık ve lojistik hizmetleri.
 11. Denizcilik Lisanslama: Gemi ve liman işletmeciliği lisansları, denizcilikle ilgili patent ve ticari lisanslar.
 12. Denizcilik Taşıma Sözleşmeleri: Gemiyle yük ve yolcu taşıma anlaşmaları.
 13. Denizcilik Teknik ve Yönetim Anlaşmaları: Gemi yönetimi ve teknik işletme anlaşmaları.
 14. Denizcilik İmtiyaz ve İşletme Anlaşmaları: Liman işletmeciliği ve denizcilik tesisleri yönetimi.
 15. Denizcilik Malların Satışı Sözleşmeleri: Gemiler ve denizcilik ekipmanlarının satışı.
 16. Denizcilik Danışmanlık Anlaşmaları: Denizcilikle ilgili hukuki ve teknik danışmanlık hizmetleri.
Uyuşmazlık Çözümü

Uyuşmazlık çözümünde müşterilerimize karşılaşabilecekleri uyuşmazlıkların neredeyse tamamında danışmanlık yapabilmekle birlikte özellikli olarak;


 1. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
 2. Ticari Davalar
 3. Kurumsal Davalar
 4. Finansman ve Finans Davaları Çözümü
 5. Uluslararası Tahkim

Bu uyuşmazlıkların ağırlıklı noktaları aşağıdaki şekillerde olabilmektedir.


 1. Denizcilik Tahkiminde Uzmanlık: Denizcilik sektörüne özgü anlaşmazlıklar için tahkim süreçlerinin yönetimi. Bu, çeşitli denizcilik kontratlarından (yakıt ikmali, kuru dökme yük taşımacılığı, konteyner taşımacılığı vb.) kaynaklanan uyuşmazlıkları içerebilir.
 2. Uluslararası Denizcilik Anlaşmazlıkları: Farklı yargı bölgeleri arasında meydana gelen ve çok uluslu tarafları içeren denizcilik anlaşmazlıklarının çözümü.
 3. Gemi İnşa ve Onarım Anlaşmazlıkları: Gemi inşası ve onarımı ile ilgili sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkimi ve yargılanması.
 4. Gemi Alım-Satım Anlaşmazlıkları: Alım, satım ve finansman anlaşmazlıklarını içerir. Bu, gemi alım-satım sözleşmelerindeki uyuşmazlıklar ve ödemelerle ilgili sorunlar olabilir.
 5. Kiralama ve Çarter Anlaşmazlıkları: Gemi kiralama ve çarter sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların çözümü. Bu, kira bedelleri, bakım sorumlulukları ve sözleşme ihlallerini içerebilir.
 6. Deniz Kazaları ve Çarpışmaları: Deniz kazaları, çarpışmalar ve bu olaylardan kaynaklanan hasar talepleri ile ilgili uyuşmazlıklar.
 7. Navlun ve Yük Uyuşmazlıkları: Yük taşımacılığı, navlun ücretleri ve hasar tazminatı ile ilgili anlaşmazlıklar.
 8. Çevresel ve Kirlilik Anlaşmazlıkları: Deniz kirliliği ve çevresel zararlarla ilgili hukuki uyuşmazlıklar.
 9. Denizcilik Sigortası ve Reasürans Uyuşmazlıkları: Denizcilik sigortası poliçeleri ve tazminat talepleriyle ilgili anlaşmazlıklar.
 10. Hukuki ve Teknik Danışmanlık: Denizcilikle ilgili anlaşmazlıklarda hukuki ve teknik danışmanlık hizmetleri, tahkim süreçlerinde strateji geliştirme ve uygulama.
Denizcilik ve Offshore Finansmanı Hizmetleri
 1. Gemi Finansmanı: Yeni inşa veya mevcut gemilerin satın alınması, yenilenmesi ve onarımı için özel finansman çözümleri. Bu, ticari gemiler, yatlar ve özel amaçlı gemiler gibi çeşitli gemi türlerini kapsar.
 2. Offshore Yapı ve Ekipman Finansmanı: Petrol ve gaz platformları, rüzgar türbinleri ve diğer deniz yapılarının inşası ve bakımı için finansman sağlama. Bu hizmet, projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar kapsamlı finansal destek sunar.
 3. Liman Altyapı Finansmanı: Liman tesisleri, iskeleler, depolama alanları ve diğer liman altyapı projeleri için özel finansman çözümleri. Projelerin planlama, inşaat ve işletme aşamalarını kapsar.
 4. Denizcilik Ticareti Finansmanı: Uluslararası deniz ticaretine yönelik finansman hizmetleri, navlun finansmanı ve ticari alacak sigortası dahil.
 5. Proje Finansmanı ve Yapılandırması: Denizcilik ve offshore projeleri için kompleks finansman yapısının tasarımı ve uygulanması. Bu, risk değerlendirmesi ve maliyet analizi içerir.
 6. Yatırım ve Ortaklık Yapıları: Denizcilik ve offshore projelerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve ortaklar için uygun finansal yapıların oluşturulması.
 7. Düzenleyici ve Yasal Uyumluluk Danışmanlığı: Denizcilik ve offshore finansman projelerinin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğunu sağlama.
 8. Risk Yönetimi ve Sigortası: Proje risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, uygun sigorta çözümleri sağlama.
 9. Sürdürülebilir Finansman ve Yeşil Finans: Çevresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun finansman çözümleri sunma, yeşil teknoloji ve yenilikçi enerji çözümlerine odaklanma.
 10. Uluslararası Finansman Ağı: Uluslararası finansman kaynaklarına ve piyasalara erişim, çeşitli yargı bölgelerindeki finansal düzenlemelerle uyumluluk.
Offshore Hizmetlerimiz

1. Şirket Kurulumu
Genel Bakış: Uluslararası iş yapısına uygun şirket kurulumları sunarak, müşterilerimize genişletilmiş pazar erişimi ve vergi avantajları sağlıyoruz.
Özelleştirilmiş Çözümler: Müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş şirket yapılarının oluşturulması.
Yasal Uyumluluk: Yerel ve uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlayarak, hukuki riskleri minimize ediyoruz.

 

2. Banka Hesap Açılışları
Kolaylaştırılmış Süreçler: Global bankacılık ağımız sayesinde, çeşitli yargı bölgelerinde banka hesapları açılmasını kolaylaştırıyoruz.
Finansal Danışmanlık: Müşterilerimize, uluslararası finansal gereksinimlerini karşılamak üzere kişiselleştirilmiş bankacılık çözümleri sunuyoruz.

 

3. Finansal Varlıkların Yönetimi
Varlık Yönetimi: Portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve varlık koruma stratejileri sunarak, müşterilerimizin finansal varlıklarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.
Çeşitlendirilmiş Yatırım Seçenekleri: Dünya çapında çeşitli yatırım fırsatlarına erişim sağlayarak, müşterilerimizin yatırım portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanıyoruz.

 

4. Bayrak Devletine Geçiş
Denizcilik Kaydı ve Bayrak Değişimi: Uluslararası denizcilik kayıtlarında uzmanız ve müşterilerimize bayrak devleti değişikliği konusunda rehberlik ediyoruz.
Düzenleyici Uyum ve Danışmanlık: Denizcilik kayıtları ve bayrak devleti geçiş süreçlerinde yasal ve düzenleyici gerekliliklere tam uyum sağlıyoruz.

Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri

Sodac Law, ithalat ve ihracat ticaret akışlarına ve yatırımlara yönelik yerel düzenlemelerle ilgilenirken, aynı zamanda uluslararası anlaşmaların bu düzenlemeler üzerindeki etkisini de kapsar. Deniz ticareti taşıması alanında uzmanlaşmış olan bu hizmetimiz, kamu uluslararası hukuku, uluslararası ekonomik entegrasyon süreçleri ve uluslararası ticaret anlaşmalarının pratik uygulamalarını içermektedir.


 1. Deniz ticareti yoluyla gerçekleştirilen ticari faaliyetler için yasal ve düzenleyici çerçeveyi sağlıyoruz. Bu, müşterilerimizin uluslararası standartlara ve düzenlemelere tam uyumunu garanti eder.
 2. Uluslararası ticaret anlaşmaları ve düzenlemeler konusunda derinlemesine bilgi sunarak, müşterilerimizin ticaret stratejilerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.
 3. Potansiyel ticari riskleri belirleyerek ve değerlendirerek, ticaret faaliyetlerinin sorunsuz ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için stratejiler geliştiriyoruz.
Petrol, Doğalgaz ve Enerji Hizmetlerimiz

Sodac Law olarak, petrol, doğalgaz ve enerji seektörlerine yönelik kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Sektörün her aşamasında, derin hukuki bilgi birikimimiz ve sektörel uzmanlığımız ile müşterilerimizin yanındayız. Hizmetlerimiz, bu dinamik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin karmaşık yasal zorluklarla başa çıkmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olmayı hedefler.


 1. Yatırım ve İş Geliştirme: Yeni girişimler, keşif ve sondaj projeleri için yatırım danışmanlığı ve sözleşme hazırlama.
 2. Regülasyon ve Uyum: Sektörel düzenlemelere, çevresel standartlara ve güvenlik protokollerine uyum konusunda danışmanlık.
 3. İnşaat ve Altyapı Projeleri: Enerji altyapı projelerinde hukuki destek ve anlaşmazlık çözümü.
 4. Ticari İşlemler ve Anlaşmalar: Üretim, sıvılaştırma, taşıma ve arafinasyon süreçleri için ticari anlaşmaların hazırlanması ve gözden geçirilmesi.
 5. Risk Yönetimi ve Litigasyon: Potansiyel hukuki risklerin değerlendirilmesi ve mahkeme süreçlerinde temsil.