Denizcilikte AB ETS ve BIMCO Çözümleri: Yeni Düzenlemeler ve Sürdürülebilirlik

Dünya genelinde yaşanan iklim değişiklikleri, atmosfere salınan karbon dioksit seviyelerinin artmasıyla giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu kritik meseleye karşı alınan önlemlerden biri de Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) olarak bilinen stratejisidir. Başlangıçta enerji üretimi, sanayi ve havacılık sektörlerini hedefleyen ETS, sonraki aşamada denizcilik sektörünü de kapsayarak bu alanda çözümler üretmek için faaliyete geçmiştir.

Daha spesifik olmak gerekirse, AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), katılımcılara belirli bir emisyon sınırı tanımlayarak sera gazı emisyonlarını kontrol altına alır; şirketlere bu sınırlar içinde esneklik sağlar ve emisyon haklarının ticaretine izin vererek emisyon azaltımını teşvik eder. Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik bir mekanizma olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması için Avrupa Konseyi tarafından oluşturulmuş bir pazar tabanlı yaklaşımdır.

Buna göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri, denizcilik endüstrisini değişime sürükleyerek BIMCO’nun Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında bir dizi yeni madde geliştirmesine sebep olmuştur. Bu yenilikler, bayraklarına bakılmaksızın AB limanları arasında sefer yapan gemilerin yanı sıra AB ile üçüncü bir ülke arasındaki yapılan seferleri de içerecektir.

BIMCO’nun Belgesel Komitesi, BIMCO’nun gemi yönetim sözleşmesi Shipman için yeni bir Emisyon Ticareti Programı Tahsisatları maddesini ve Sefer Çarter Tarafları için ise üç ETS maddesini kabul etmiş ve 8 Aralık’ta yayımlanmıştır. Söz konusu maddeler şunlardır:

1. ETS – Sefer Çarter Sözleşmeleri için Emisyon Programı Navlun Maddesi 2023,
2. ETS – Sefer Çarter Tarafları için Emisyon Programı Ek Ücret Maddesi 2023,
3. ETS Yolculuk Kiralama Anlaşmaları için Emisyon Şeması İzin Transferi Maddesi 2023.

BIMCO Belgesel Komitesi, yolculuk charter partileri için üç ETS maddesini de kabul etti.
 

ETS – Emisyon Düzeni Yük Taşıma Maddesi (Kiralama Partileri için) 2023: Bu madde, uygulanabilir Emisyon Düzeni altında geminin emisyonlarına karşılık gelen Emisyon izinlerinin teslimiyle ilgili tüm maliyetleri kapsar ve Kiralama Partisi altında ödenen navluna dahildir. Navlunun tam ödenmesi durumunda, Kiralayıcıların, Kiralama Partisi’nin ihlali dışında, bu maliyetler için Kiracılardan rücu talep etme hakkı yoktur.

Emisyon Düzeni Ek Ücret Maddesi (Kiralama Partileri için) 2023: Uygulanabilir Emisyon Düzeni altında geminin emisyonlarına ilişkin maliyetleri temsil eden Emisyon Düzeni Ek Ücreti, Kiracılar tarafından navlunun üzerine ek olarak ödenir. Emisyon Düzeni Ek Ücretinin tam olarak ödenmesinden sonra, Kiralayıcıların, Kiralama Partisi’nin ihlali dışında, Emisyon izinlerinin teslimi ile ilgili maliyetler için Kiracılardan rücu talep etme hakkı yoktur.

Emisyon Düzeni İzin Aktarımı Maddesi (Kiralama Partileri için) 2023: Kiracılar, uygulanabilir Emisyon Düzeni altında geminin emisyonlarına karşılık gelen belirli bir miktar Emisyon izni’ni Kiralayıcılara aktarmayı kabul eder. Aktarılan miktar alındıktan sonra, Kiralayıcıların, Kiralama Partisi’nin ihlali dışında, Emisyon izinlerinin teslimiyle ilgili maliyetler için Kiracılardan rücu talep etme hakkı yoktur.

Yürürlüğe girmiş olan yeni AB ETS maddeleri, gemi yönetim anlaşmaları ve yolcu taşımacılığı sözleşmeleri için tasarlanmış olup, taraflar arasındaki sorumlulukları ve maliyetleri düzenlemeyi amaçlayarak sektöre netlik kazandırmıştır. Bu maddelere ek olarak, BIMCO alt komitesi şu anda Nakliye Sözleşmeleri için bir ETS maddesinin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.

2024 yılından itibaren AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin zorunlu olmasıyla birlikte, oluşacak değişikliklerden birisi de 5.000 groston üzerindeki gemiler için AB izinlerinin zorunlu hale gelecektir. Buna karşılık, genel kargo gemileri (400-5.000 groston) ve deniz üstü gemiler ise ETS’ye 2025’e kadar tabi olmayacaktır. BIMCO’nun yayımladığı yeni maddeler, sektördeki paydaşlara çeşitli ticaret ve iş uygulamalarına uyum sağlama esnekliği sunmanın yanı sıra, bu durum gemi sahiplerine, CO2 emisyonlarını izleme, raporlama ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme konularında yeni sorumluluklar yüklemektedir.

Ayrıca, 2026’dan itibaren AB ETS, metan ve azot oksit gibi diğer emisyonları da kapsayacak, bu durum ise daha fazla düzenlemeyi ve uyumu gerektirecektir. Kanımızca, BIMCO’nun yeni ETS maddeleri, sektörde faaliyet gösteren herkes için sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Yeni düzenlemelere uyum sağlamak ve değişen koşullara adapte olmak için zamanında hazırlıklara başlamak, sektördeki tüm paydaşlar için kritik bir öneme sahiptir.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir