Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Önemli Değişiklikler

12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için gereken 400 bin dolar değerindeki taşınmazın tanımı daraltıldı. Artık, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar bu kapsama girecek. Bu değişiklik, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırım stratejilerini etkileyebilir.

Eski Düzenleme: Daha önce, Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılması için gereken şart, en az 400 bin Amerikan Doları değerinde herhangi bir taşınmazın satın alınmasıydı. Bu taşınmaz, tarla, arsa ya da başka bir tür olabilirdi. Satın alınan taşınmazın tapu kayıtlarında üç yıl süreyle satılmayacağına dair bir şerh konulması gerekiyordu.

Yeni Düzenleme: Yapılan son değişiklikle, 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazın niteliği yeniden tanımlanmıştır. Artık, Türk vatandaşlığı kazanmak için satın alınması gereken taşınmazın, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasfına sahip olması gerekmektedir. Bu değişiklikle tarla ve sadece arsa satışı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. Bu değişiklikle Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılmasının şartları daha net bir şekilde tanımlanmıştır.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir